โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนใน ” โครงการกองทุนการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “

ผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sorry, no posts were found.

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภายนอก ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คุรุสภา

สกสค.

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สสวท.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ที่ตั้ง 555 หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180

เบอร์โทรศัพท์

086-1743284 (ผอ.พจนพร)

E-mail :

schoolrujirapath@gmail.com

Facebook : โรงเรียนรุจิรพัฒน์