งานทะเบียนและวัดผล

โปรแกรมสำหรับระดับประถมศึกษา

โปรแกรมสำหรับระดับมัธยมศึกษา

1. ก่อนติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมให้ศึกษาคู่มือเริ่มต้นการใช้งานก่อน
2. ดาวน์โหลดไฟล์ dbschoolnames.accdb เป็นฐานข้อมูลโรงเรียน

1. ก่อนติดตั้งโปรแกรมใหม่โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อน
2. ดาวน์โหลด ไฟล์SchoolLicensexxxxxxxxxx.txt ของโรงเรียนจากไฟล์แนบของเมล์ (ห้ามเปิดไฟล์แล้วใช้วิธีการ copy ข้อมูล)
3. ดาวน์โหลด ไฟล์dbschoolnames+.accdb จากไฟล์แนบของเมล์
4. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่ C:\Student2551_V3\Resource ให้ Rename ไฟล์ dbschoolnames.accdb เป็นชื่ออื่นก่อน แล้วให้เปลี่ยนชื่อไฟล์(ที่ดาวน์โหลดมา) dbschoolnames+.accdb กลับมาเป็น dbschoolnames.accdb แล้วให้นำมาวางที่ C:\Student2551_V3\Resource

รายชื่อนักเรียน

อนุบาล 2

ห้อง 1

ห้อง 2

อนุบาล 3

ห้อง 1

ห้อง 2

ประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4