ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2565 นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนากลยุทธ์และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *