Archives 28 กันยายน 2022

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม

วันที่ 28 กันยายน 2565 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และให้โอวาทแก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนรุจิรพัฒน์