ประกาศโรงเรียนรุจิรพัฒน์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง