Archives 3 สิงหาคม 2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการปันน้ำใจให้น้อง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง สู่โรงเรียนชายแดน ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีฐานการแสดงขี่ม้า ฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับงู ฐานการสาธิตรถออฟโรด และมีการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับเรียน ชาวบ้าน และคณะครู และมีการมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเสื้อผ้าให้กับทางโรงเรียนรุจิรพัฒน์

พิธีสวนสนามลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ “วันลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565

PLC เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 8

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 8 เข้าร่วมอบรม PLC ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

ทำบุญอาคารใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 8 และคณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เข้าร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

เสวนาทางวิชาการ “เปิดเทอมใหม่ ยังมีเด็กไปไม่ถึง …โรงเรียน”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ร่วมเสวนาทางวิชาการ “เปิดเทอมใหม่ ยังมีเด็กไปไม่ถึง …โรงเรียน” แก้โจทย์เด็กหลุดให้ทันวิกฤต ปิดช่องว่างพาน้องกลับมาเรียน ร่วมกันเปิดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงชั้นรอยต่อ จากโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภายนอก ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา