Archives สิงหาคม 2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มอบรางวัลแม่ดีเด่น จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่ 11 สิงหาคม ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครูผู้สอนยุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลการกุศล

ตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ….. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลการกุศล ….. “โครงการ ราชบุรี มิตรผลรวมใจทีมสันขวาน สานฝันให้น้องชายแดน” ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุจิรพัฒน์

แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุจิรพัฒน์