หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรอาชีพ)

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

การทำขนมไทย

ผลิตภัณฑ์หน่อไม้แปรรูป

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม

การปลูกพืชผักสวนครัว

การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด

การปลูกผักกูด

การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเม็ดเงินกะเหรี่ยง

การปักผ้า

การจักสานไม้ไผ่

การปลูกข้าวโพดหวาน

การเลี้ยงไก่ไข่

การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

การทอย่าม

ดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง ( เตน่า )

การทอผ้าพื้นเมือง ( กะเหรี่ยง )

การนวดแผนไทย

ธุรกิจร้านกาแฟ

ขนมครกข้าวไรซ์เบอร์รี่

การตัดผมเสริมสวย

การปั้นถ่านดูดซับกลิ่น

มัคคุเทศก์น้อย

กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนู