ภาพรวมอัตรากำลัง

0

ผู้อำนวยการ

0

ครู คศ.3

0

ครู คศ.1

0

ครูผู้ช่วย

0

ครูอัตราจ้าง

0

ลูกจ้างประจำ

0

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมทั้งหมด

0