ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน

เครื่องประดับจากเม็ดเงินกะเหรี่ยง

         ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเม็ดเงินกะเหรี่ยง เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยง ที่มีความเชื่อว่าช่วยปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆ ได้ ปัจจุบันผู้ที่สามารถตีเม็ดเงินได้ในชุมชนเหลือเพียงคนเดียว 
         โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จึงสืบทอดภูมิปัญญาโดยจัดทำเป็นหลักสูตรอาชีพของนักเรียน จึงมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเม็ดเงินกะเหรี่ยงของนักเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์
——————————————————————————————–
หากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณครูมงคลวัฒน์ เบอร์โทร 094-2626972

ราคา 500 บาท

ราคา 1,350 บาท

ราคา 2,400 บาท

ราคา 1,000 บาท

ราคา 2,500 บาท

ราคา 2,400 บาท

ราคา 2,800 บาท

ราคา 2,600 บาท

ราคา 1,300 บาท

ราคา 3,250 บาท

ราคา 1,350 บาท

ราคา 1,400 บาท

ราคา 1,200 บาท

ราคา 1,000 บาท

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

      ปุ๋ยมูลไส้เดือน คือการที่ไส้เดือนดินกินมูลวัวนม เพราะวันนมจะได้รับสารอาหารที่เป็นวิตามินมากกว่าวัวทุ่งและวัวขุน และผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทร์วัตถุต่างๆภายในลำไส้ของไส้เดือนดิน แล้วจึงขับถ่ายเป็นมูลออกมา ลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียดสีดำ ที่มีธาตุอาหารในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชนได้ ซึ่งการผลิตโดยใช้ไส้เดือนดินที่กินมูลวัวนมและผ่านการย่อยสลายในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมา 
——————————————————————————————–
หากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณครูสกล เบอร์โทร 061-6435853

ราคาถุงละ 20 บาท