จำนวนนักเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 2/112921
อนุบาล 2/211920
รวมอนุบาล 2231841
อนุบาล 3/1111425
อนุบาล 3/2141024
รวมอนุบาล 3252449
รวมก่อนประถม484290
ประถมศึกษาปีที่ 1/1181735
ประถมศึกษาปีที่ 1/2161834
ประถมศึกษาปีที่ 1/3191635
ประถมศึกษาปีที่ 1/4201535
รวมประถมศึกษาปีที่ 17366139
ประถมศึกษาปีที่ 2/1171229
ประถมศึกษาปีที่ 2/2161531
ประถมศึกษาปีที่ 2/3171229
ประถมศึกษาปีที่ 2/4151328
รวมประถมศึกษาปีที่ 26552117
ประถมศึกษาปีที่ 3/1181533
ประถมศึกษาปีที่ 3/2161531
ประถมศึกษาปีที่ 3/3141731
ประถมศึกษาปีที่ 3/4151631
รวมประถมศึกษาปีที่ 36363126
ประถมศึกษาปีที่ 4/1161127
ประถมศึกษาปีที่ 4/2151227
ประถมศึกษาปีที่ 4/318826
ประถมศึกษาปีที่ 4/4151429
รวมประถมศึกษาปีที่ 46445109
ประถมศึกษาปีที่ 5/1171633
ประถมศึกษาปีที่ 5/2111930
ประถมศึกษาปที่ 5/3171330
ประถมศึกษาปีที่ 5/4161329
รวมประถมศึกษาปีที่ 56161122
ประถมศึกษาปีที่ 6/181624
ประถมศึกษาปีที่ 6/2121224
ประถมศึกษาปีที่ 6/391322
ประถมศึกษาปีที่ 6/4121325
รวมประถมศึกษาปีที่ 6415495
รวมประถมศึกษา367341708
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1152035
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2161733
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3171835
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4171431
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 16569134
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1151429
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2141529
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3181533
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4141832
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 26162123
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1131730
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2131427
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3161430
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4161329
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 35858116
รวมมัธยมศึกษา184189373
รวมทั้งหมด5995721171