ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢โรงเรียนรุจิรพัฒน์📢📢 …ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ทุกท่าน ร่วมดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น MOE Safety Center ลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อขับเคลื่อนระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ

ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเนื่องในงานคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)"

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

โรงเรียนรุจิรพัฒน์จัดโครงการอบรมคุณ จริยธรรม นักเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563
โดยพระวิทยากร 1.พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส วัดเทวีวรญาติ กรุงเทพฯ 2.พระอาจารย์ศุภชัย สีลสํวโร วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

———————————————————————————————————————————————————————————————

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง 555 หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180

เบอร์โทรศัพท์

086-1743284 (ผอ.พจนพร)

E-mail :

schoolrujirapath@gmail.com

Facebook : โรงเรียนรุจิรพัฒน์