โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนใน ” โครงการกองทุนการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢โรงเรียนรุจิรพัฒน์📢📢 …ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ทุกท่าน ร่วมดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น MOE Safety Center ลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อขับเคลื่อนระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงงานคุณธรรม

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน

ข่าวกิจกรรม

Sorry, no posts were found.

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเนื่องในงานคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)"

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

โรงเรียนรุจิรพัฒน์จัดโครงการอบรมคุณ จริยธรรม นักเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563
โดยพระวิทยากร 1.พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส วัดเทวีวรญาติ กรุงเทพฯ 2.พระอาจารย์ศุภชัย สีลสํวโร วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

โครงงานคุณธรรม

โครงงานครู

Ruji on duty (ROD)

คลิปดี มีสาระ

แต่งกายดีมีวินัย

ห้องเรียนน่าดู บ้านพักครูน่าอยู่

ไปคนเดียวไปได้ไว
ไปได้ไกลต้องไปเป็นทีม

โครงงานเด็กนักเรียน

มดทำได้หนูทำได้

พลพรรค คนรักษ์ส้วม

ขยะลงถังปลูกฝังคุณธรรม

นวดไทยใส่ใจสุขภาพ

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สามัคคี Relation

ภูมิทัศน์สวย ด้วยมือเรา

อาณาจักรรักการอ่าน

จิตอาสาพาน้องอ่าน

คนดี ศรีรุจิฯ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คุรุสภา

สกสค.

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สสวท.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ที่ตั้ง 555 หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180

เบอร์โทรศัพท์

086-1743284 (ผอ.พจนพร)

E-mail :

schoolrujirapath@gmail.com

Facebook : โรงเรียนรุจิรพัฒน์