โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนใน ” โครงการกองทุนการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢โรงเรียนรุจิรพัฒน์📢📢 …ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ทุกท่าน ร่วมดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น MOE Safety Center ลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อขับเคลื่อนระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง สู่โรงเรียนชายแดน ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีฐานการแสดงขี่ม้า ฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับงู ฐานการสาธิตรถออฟโรด และมีการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับเรียน ชาวบ้าน และคณะครู และมีการมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเสื้อผ้าให้กับทางโรงเรียนรุจิรพัฒน์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ “วันลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 8 เข้าร่วมอบรม PLC ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 8 และคณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เข้าร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ร่วมเสวนาทางวิชาการ “เปิดเทอมใหม่ ยังมีเด็กไปไม่ถึง …โรงเรียน” แก้โจทย์เด็กหลุดให้ทันวิกฤต ปิดช่องว่างพาน้องกลับมาเรียน ร่วมกันเปิดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงชั้นรอยต่อ จากโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภายนอก ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คุรุสภา

สกสค.

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สสวท.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ที่ตั้ง 555 หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180

เบอร์โทรศัพท์

086-1743284 (ผอ.พจนพร)

E-mail :

schoolrujirapath@gmail.com

Facebook : โรงเรียนรุจิรพัฒน์