0
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
จำนวนนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเนื่องในงานคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)"

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

โรงเรียนรุจิรพัฒน์จัดโครงการอบรมคุณ จริยธรรม นักเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563
โดยพระวิทยากร 1.พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส วัดเทวีวรญาติ กรุงเทพฯ 2.พระอาจารย์ศุภชัย สีลสํวโร วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง 555 หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180

เบอร์โทรศัพท์

086-1743284 (ผอ.พจนพร)

E-mail :

schoolrujirapath@gmail.com

Facebook : โรงเรียนรุจิรพัฒน์